Austrálie »Záznam proti Americké Samoi

Národní tým Austrálie »Záznam proti Americké Samoi